Skip to content

Un calidoscopi dotat de consciència

3 March 2016

«Urbanitas» és el títol d’una exposició a l’Arcada de Blanes que revisa l’actualitat del paisatge urbà. Jaume Arisa, Carles Díaz, Lluís Puiggrós i Albert Vidal són els artistes escollits per revisar, en clau realista, la salut del gènere en qüestió.

 

urbanitasDesprés de la Segona Guerra Mundial, Clement Greenberg va ser el primer crític en adonar-se que la principal diferència entre l’art nord-americà i el que es feia a Europa no només era d’ordre formal: mentre que els artistes del vell continent seguien ancorats en un inacabable procés dialèctic (l’ombra de Hegel és llarga i poderosa), els altres, els càndids habitants de l’únic país que no havia patit els bombardeigs sistemàtics sobre la població civil durant la llarga nit bèl·lica, fluïen alliberats de tota genealogia prèvia mentre s’endinsaven, sense memòria, en aquella pintura gestual all over que, més enllà de cap altra consideració, se celebrava a ella mateixa en tant que pintura (l’espiritualitat de Rothko, i molt a desgrat dels transcendentalistes, estava feta de matèria plàstica).
La gràcia de la constatació de Greenberg —prou evident, per altra banda— és que no només era útil per diferenciar l’abstracció americana de l’informalisme europeu sinó que també segueix resultant reveladora, en el sentit d’extrapolable, a l’hora d’engrunar les subtils diferències existents entre la pintura realista —o figurativa, tan s’hi val— que es feia (i es fa) a un i altre costat de l’Atlàntic: l’asèptica fredor del fotorealisme cosmètic de Richard Estes o de Chuck Close, contrastaria poderosament amb la pintura d’autors com Isabel Quintanilla, Antonio López o, més proper a nosaltres, el català Julio Vaquero, artistes que utilitzen el seu gest precís per alliberar una mirada prenyada d’història i que, d’alguna manera, converteix cada una de les seves obres en una vanitas on el protagonista no és tan la realitat objectiva com el temps que la descompon lentament.
De manera anàloga, no ha d’estranyar-nos que segueixi essent la ciutat el gran «subjecte encobert»: d’ençà d’aquell llunyà 1838, quan Daguerre fa fotografiar per primeríssima vegada el Boulevard du Temple de París —la ciutat i les seves avingudes s’instauraven definitivament com a símbol de la modernitat—, la mirada fotogràfica s’ha convertit en una poderosa constructora d’icones però també de tòpics i d’estereotips urbans que, amb major o menor fortuna, han estat adoptats per la resta de disciplines, començant pel cinema (que és la principal forma artística del segle XX) i acabant per una pintura que assumeix i llueix (amb impudícia) la seva condició  subalterna.
En aquest sentit, l’exposició que acull l’Arcada de Blanes és indicativa a l’hora de valorar l’estat d’allò que, genèricament, hem convingut en anomenar paisatge urbà: la petja de Daguerre segueix imposant el tic fotorrealista des d’una perspectiva, per entendre’ns, molt poc continental (europea) i, en canvi, molt afí a l’estètica «cosmètica» de filiació «ianqui». La reiteració en l’efecte lumínic de Jaume Arisa (els fars de l’automòbil es desdoblen gràcies al feix de llum reflectit sobre l’asfalt humit); el realisme esforçat de Carlos Díaz (titubejant en el dibuix); l’ofici de Lluís Puiggrós (tan eficient com convencional); o, en darrera instància, l’intent per enriquir el relat previsible dut a terme per Albert Vidal, tot plegat, amb notables diferències a l’hora de resoldre els escassos problemes assumits, ens trasllada a una iconografia urbana que hauria renunciat a desvelar la ciutat escrutada per aquell flâneur caracteritzat per Baudelaire com una mena de príncep de l’anonimat, és a dir, la ciutat entesa com un «calidoscopi dotat de consciència que en cada un dels seus moviments reprodueix la multiplicitat de la vida».

Col·lectiva
Galeria d’art l’Arcada, Blanes. Passeig de Dintre, 11  H Del 19 de febrer al 17 de març. Diari de 17,30 a 20,30h. Dissabtes d’11 a 13h. i de 17,30 a 20,30h.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: