Skip to content

Les formes que custodia la fusta

5 April 2014

«Matèria viva» és el títol d’una mostra de treballs escultòrics realitzats amb fusta que acull La Mercè de Girona. Els autors són Ester Pedescoll, Jordi Torras i Beth Fornas.

 

Fusta a La MercèL’avantatge dels enunciats lacònics, és que solen  bandejar l’ambigüitat: «l’exposició —expliquen els responsables de la mateixa— vol mostrar el llenguatge escultòric a partir de la fusta». Ni més ni menys: «La mostra es centra en el treball de tres artistes: Ester Pedescoll, Jordi Torras i Beth Fornas».  A partir d’aquí —i ja no fent ús del laconisme sintàctic— l’invent és dels que conté ecos poderosos, sobretot, gràcies al doble moviment que genera el treball, sempre lent i esmerçat, amb un material tant connotat com és la fusta: per una banda, fa possible —o hauria de fer possible— escodrinyar la vida que roman enregistrada en totes i cada una de les fibres vegetals, en les anelles de temps concèntric, en les vetes de resina, o en l’extrema densitat dels nusos lignosos; per l’altra, emprar la fusta  permet a l’escultor realitzar un exercici de genealogia personal que sol estar íntimament relacionat amb el paisatge més proper i, donat el cas, amb quelcom anterior a totes les imatges i que, per descomptat, només pot estar contingut en el material del qual estan fetes.
Avui dia tenim magnífics exemples d’aquesta tipologia d’escultor en el panorama internacional que poden anar des de pràctiques properes al land art com les d’Andy Goldsworthy —ell ho anomena «environmentalism», però això ja no és cosa nostra—  fins a les sempre suggerents instal·lacions de Giuseppe Penone, possiblement el referent contemporani més destacat (juntament amb alguna raresa com ara Gehard Demetz, que encarnaria la versió més figurativa de la disciplina).
L’exposició de la Mercè suposa una bona ocasió per retrobar les possibilitats del material i, sobretot, de les formes que custodia: sigui quina sigui l’opció escollida —en aquest cas son tres sensibilitats diverses— allò que compta és recordar, com diu Penone, que «a cada ull hi ha un arbre a l’inrevés que comprimeix les seves fulles contra la retina».

Col·lectiva
Centre Cultural la Mercè de Girona. Pujada de la Mercè, 12.  H Del 13 de març al 16 de maig.  De dilluns a divendres de 9 a 14h. i de 16 a 21h.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: