Skip to content

CLAUDI CASANOVAS: Maièutica del foc.

11 October 2013

Nascut a Barcelona el 1956, Claudi Casanovas es va traslladar de molt petit a Olot, on es formà com a ceramista. Guanyador del Gran Premi del concurs internacional de Mino, al Japó (1992), la seva obra és als principals museus de ceràmica del món. Actualment, viu i treballa a Ridaura, a recer dels volcans.

 

FotoPuig

 

A Claudi Casanovas li agrada portar a col·lació la seva doble genealogia familiar encapçalada, per una banda, pel reconegut escultor noucentista Enric Casanovas i, per l’altra, per Ramon Sarsanedas, un artesà lacador que va nodrir de japonismes aquella voraç Barcelona de la Belle Époque que tan bé ha mostrat l’exposició recentment organitzada pel CaixaFòrum a la capital catalana (i que ara, per cert, es pot veure a Madrid): dos avis, un artista i un altre artesà que, no obstant això, varen ser igualment llorejats a l’Exposició Internacional de 1929, un fet que demostra fins a quin punt no només no es tracta de disciplines antagòniques —art i artesania— sinó que aconsegueixen excel·lir quan encaren sense fissures ni complexos la seva complementarietat. Relacions com les de Miró amb Artiguas, o la de Hans Spinner amb Tàpies o Chillida, posen de manifest fins a quin punt l’expertesa es pot compartir.

IMGP3575Claudi Casanovas, després de quaranta anys de pràctica ininterrompuda, ha aconseguit fusionar en un únic cos la figura de l’artista i la de l’artesà gràcies a un lent procés d’adaptació que, més que no pas un punt de partida, suposa una finalitat en ell mateix. En paraules de Richard Sennett: «Per arribar a aquesta meta —la de l’expertesa ara esmentada— el procés de treball ha de fer quelcom que a la ment ben ordenada li resulta desagradable: cohabitar temporalment amb la confusió, amb moviments equivocats, falsos punts de partida, carrerons sense sortida. El cert és que en tecnologia, com en l’art, l’artesà que indaga va més enllà d’un simple encontre fortuït amb la confusió; la crea per comprendre els procediments funcionals». Imatge precisa: crear la confusió per comprendre, portar al límit les possibilitats d’una disciplina poc amiga dels canvis amb l’objectiu darrer de fer possible un creixement orgànic de la mateixa, una maduració que fàcilment ens pot retornar al punt de partida.

Potser per això els treballs més recents de Casanovas recuperen els perfils arrodonits dels torsos mediterranis pacientment esculpits pel seu ancestre, i potser també per això l’estatuària —en el sentit més literal del terme— torna a vindicar la seva presència com a volum situat en un espai que les pràctiques artístiques contemporànies li han manllevat: perquè tota forma de coneixement sol tenir caràcter pendular, a la manera d’aquell viatge homèric d’anada i de tornada que permetia al mateix home ser diferent gràcies, només, al pòsit que l’experiència dipositava a sobre d’ell. Casanovas ho té clar: «Malgrat el què pugui semblar, jo no sóc informal sinó més aviat tot el contrari: la meva necessitat és conformar». Conformar o donar forma, malgrat tot, a una matèria que ja la custodia en qualitat de latència o de potència germinal: la seva activitat creativa recorda la maièutica socràtica, una pràctica que defensava que el descobriment de la veritat era equiparable a una mena de part que calia induir a través d’allò que després s’anomenaria dubte metòdic; una «maièutica del foc» que converteix l’argila en pedra i la pedra, en darrera instància, en escultura.

Des del seu estudi de Ridaura, Claudi Casanovas té una magnífica visió aèria de la Garrotxa, una terra modelada per l’acció dramàtica dels volcans i pel treball pacient de l’aigua. En el seu cas, la desgastada —i maltractada pels esotèrics de manual— dialèctica dels quatre elements no forma part de cap impostura sinó que es tracta d’una condició vital: hi viu immergit, sense distància, enfangat i a molt poca distància dels forns que ell mateix es fabrica —ja en porta més de deu— per tal de coure allò que la seva necessitat expressiva li dicta.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: